Politika privatnosti

Početna : Politika privatnosti
 1. PODACI O RUKOVAOCU

Privredno društvo MAMI BEBE DOO, sa sedištem u Beograd – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10i/2/22, 11000 Beograd, je privredno društvo koje se bavi prodajom na daljinu stvari namenjih bebama i deci.

Poslovni podaci:

Adresa sedišta: Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10i/2/22,

MB: 21663999

PIB: 112391802

Elektronska pošta: studio@mamibebe.com

Tel: tel:+381638099399,

Broj tekućeg računa: 160-6000001096804-71.

U obavljanju ove delatnosti i u komunikaciji sa Vama prikupićemo neke od Vaših ličnih podataka, zbog čega je važno da se upoznate sa ovom Politikom privatnosti, u kojoj ćemo Vam pružiti sve informacije koje smo dužni u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Za sva pitanja vezana za politiku privatnosti, možete nam se obratiti na mail adresu: studio@mamibebe.com.

 1. SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Do sakupljanja i obrade ličnih podataka dolazi iz potrebe da se odgovori na Vaše zahteve, interese, preferencije, izvršenja ugovorenog posla i radi unapređenja naših usluga u cilju pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Ukoliko nam postavite pitanje kroz obrazac za kontakt, prilikom narudžbine, kroz primedbe i reklamacije ili na bilo koji drugi način stupite sa nama u vezu, doći će do sakupljanja informacija u pogledu svih važnih pitanja vezano za eventualnu saradnju, a među tim informacijama se mogu naći i lični podaci. Prema tome, oni se sakupljaju u cilju realizacije usluga koje pružamo, odnosno ispunjavanja ugovora koje sa Vama zaključujemo. Neke od podataka sakupljamo i u cilju što boljeg prepoznavanja Vaših interesovanja, što nam omogućuje efikasnije i kvalitetnije obavljanje delatnosti.

Pravni osnov za prikupljanje podataka

– Vaša saglasnost za obradu podataka – član 12, stav prvi tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– realizacija ugovora – podaci se prikupljaju radi pregovaranja u cilju zaključenja ugovora ili ispunjenja ugovora koji je već zaključen – član 12, stav prvi tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

– legitimni interes – naš sajt ima legitimni interes da sakuplja lične podatke u cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, unapređenja i usavršavanja usluga i što kvalitetnijeg obavljanja delatnosti, a posebno ukoliko se uzme u obzir da obrada podataka koji se iz ovog razloga skupljaju ima minimalan uticaj na privatnost pojedinca – član 12, stav prvi tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO
 • Automatska obrada podataka

Moguće je da posetite i koristite naš sajt bez otkrivanja Vašeg identiteta ili nekih drugih podataka koji se odnose na njega. Prilikom posete našem veb-sajtu, uzimajući u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju statističke pokazatelje koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb-sajta. Takve informacije mogu uključivati ime pretraživača na Internetu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, tip računara i tehničke informacije o konekciji koju korisnik koristi prilikom posete veb-sajtu, kao što su operativni sistem i isporučilac Internet usluga, IP (Internet Protocol) adresa koju dodeljuju provajderi koji su različiti za svakog Internet korisnika, datum i vreme pristupa i druge slične informacije.

Koje vrste podataka o ličnosti koristimo?

Lične podatke ne skupljamo automatski, već su to isključivo podaci koje ste nam dobrovoljno dostavili i otkrili, kako bismo mogli da zaključimo i izvršimo ugovor, i to su sledeći podaci.

 • za kontakt – ime, prezime, elektronska pošta, broj telefona,
 • radi izvršenja obaveze plaćanja – broj tekućeg računa i broj kartice,
 • radi dostave poručenih stvari – adresa prijema narudžbenice, ime i prezime lica kojem se vrši dostavljanje ukoliko dostava neće biti izvršena na adresu kupca,
 • radi personalizacije artikala – ime poklonoprimca, pol, godina rođenja ili bilo koji drugi podatak o ličnosti koji nam otkrijete radi personalizacije

Obrada podataka na društvenim mrežama

MAMI BEBE DOO, upravlja sledećim stranicama društvenih mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/mamibebe.rs/

Instagram: https://www.instagram.com/mamibebe.rs/

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nama na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanatio

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Obrada podataka za newsletter

Imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo vašu e-mail adresu i eventualno vaše ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama / konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera.

Uz vašu saglasnost koju obezbeđujemo putem tzv.kolačića, beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranici www.mamibebe.rs i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane Mami bebe u obliku newslettera, i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ste se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu imate na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

Kako bismo izvršili zakonske obaveze i obaveze iz ugovora, Vaše lične podatke dostavljamo trećim licima sa kojima sarađujemo i koji nam omogućavaju kupovinu na daljinu, bezbedno i uredno funkcionisanje našeg sajta, društva i sigurno i efikasno obavljanje delatnosti. Odnosno, lične podatke ne delimo sa trećim licima osim ukoliko:

 • postoji Vaša saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta naše usluge kada je potrebno da sarađujemo sa određenim trećim licima,

Prema tome, postoji mogućnost da Vaše lične podatke dostavimo sledećim licima:

 • treća lica koja su odgovorna za čuvanje vaših ličnih podataka, nezavisno od MAMI BEBE DOO (to su lica angažovana spolja, nezavisni revizori, advokati, poreski savetnici i sl.);
 • organima za sprovođenje zakona ili drugi državni organi.

Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čega ih brišemo ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni.

Kriterijumi na osnovu kojih je određeno vreme za koje se podaci čuvaju su:

 • dužina trajanja vašeg ugovornog odnosa;
 • sve dok imamo uspostavljene odnose sa Vama;
 • prema zakonskim uslovima koji se primenjuju na nas.

Automatski sakupljeni podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

 1. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI PRIKUPLJAJU

Kao lica čiji se podaci prikupljaju imate sledeća prava:

 1. da od rukovaoca zahtevate pristup podacima u skladu sa članom 26. Zakona,
 2. da od rukovaoca zahtevate ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti u skladu sa članom 29, odnosno članom 30. Zakona,
 3. da od rukovaoca zahtevate ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona,
 4. pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona,
 5. na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona,
 6. na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, kada ste pristali na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona) ili i kada ste dali izričit pristanak za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka (član 17. stav 2. tačka 1) Zakona),
 7. pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82. Zakona.

Za bliže obrazloženje, objašnjenje i korišćenje ovih prava možete nam se obratiti na mail: studio@mamibebe.rs.

 1. IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Vremenom će se verovatno javiti potreba da izmenimo našu Politiku privatnosti, s obzirom da smo u obavezi da je uskladimo sa svakom promenom koju naš sajt pretrpi (ubacivanje dodatnih opcija, stranica, kolačića i sl. i/ili ako dođe do promene pravnih propisa), te je neophodno da ovu informaciju imate u vidu prilikom posete našeg sajta i da je, u slučaju postojanja bilo kakve nedoumice, ponovo pročitate.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Tu smo za Vas! Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom Vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da Vam pomognemo.

U te svrhe, na raspolaganju Vam stoji lice za zaštitu ličnih podataka u Mami bebe koga možete da kontaktirate pisanim putem ili putem emaila: Mami bebe d.o.o., Beograd – Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 10i/2/22 11000 Beograd; , Zaštita ličnih podataka, E-Mail:studio@mamibebe.rs.

Sastavni deo ove politike privatnosti je i Politika upotrebe kolačića.

ŠTA SU KOLAČIĆI I ČEMU SLUŽE?

Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke koje su sačuvane u veb pretraživaču i omogućavaju nesmetano funkcionisanje internet sajta (neophodni kolačići) ali istovremeno mogu da se upotrebljavaju i u druge svrhe, na primer u cilju stvaranja što boljeg korisničkog iskustva i prilagođavanju sadržine sajta prema preferncijama i potrebama korisnika (analitički, markentiški kolačići i sl.).

Naš sajt koristi tri vrste kolačića, neophodne, jednokratne i trajne. Kao što i sam naziv kaže, neophodni kolačići služe za nesmetano funkcionisanje i korišćenje sajta, i njihova primena se ne može isključiti. Jednokratni i trajni kolačići imaju za cilj da Vam omoguće normalnu upotrebu sajta i obavljanje online kupovine. Za upotrebu ove dve vrste kolačića je potrebna saglasnost lica koje koristi sajt. 

KOLAČIĆI NA SAJTU MAMIBEBE.RS

 1. Neophodni kolačići

NazivProviderSvrhaTrajanje
1.cookielawinfo-checkbox-necessarymamibebe.rsRazlikuje (ne)pristajanja korisnika na upotrebu kolačićća1 godina
2.cookielawinfo-checkbox-necessarymamibebe.rsRazlikuje (ne)pristajanja korisnika na upotrebu kolačića1 godina
 1. Jednokratni kolačići

NazivProviderSvrhaTrajanje
1.PH_HPXY_CHECKmamibebe.rsSprečava nedozvoljene napade na internet sajtZa vreme korišćenja sajta
2.wc_fragments_#mamibebe.rsPamti podatke unite prilikom kupovineZa vreme korišćenja sajta
 1. Trajni

NazivProviderSvrhaTrajanje
1.wc_cart_hash_#mamibebe.rsPamti šta je od proizvoda ubačeno u korpu za kupovinuTrajno

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

Saglasnost koju ste dali za korišćenje kolačića može biti u svakom trenutku povučena. Povlačenje saglasnosti proizvodi dejstvo od momenta povlačenja. Međutim, s obzirom da naš sajt ne koristi statističke i markentiške kolačiće moguće je da će Vam nakon povlačenja saglasnosti određeni delovi sajta biti blokirani ili nećete moći da izvršite porudžbinu. 

BLOKIRANJE KOLAČIĆA

Kolačiće možete blokirati na našem sajtu  odmah prilikom ulaska na sajt. 

Posledica blokiranja kolačića je ista kao i nakon uskraćivanja saglasnosti za korišćenje kolačića – sajt neće moći normalno da funkcioniše, odnosno nećete moći da izvršite poručivanje proizvoda, jer nećete moći da ubacujete u korpu željene proizvode i nećete moći da unesete svoje lične podatke za kreiranje porudžbine.

IZMENA POLITIKE UPOTREBE KOLAČIĆA

Kao i u slučaju Politike privatnosti i Politike korišćenja sajta, može se desiti da dođe do izmena u broju, vrsti i trajanju kolačića koje koristimo, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti. Obavezni smo da ovu Politiku upotrebe kolačića uskladimo sa svakom izmenom kolačića. 

X