OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Početna : OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Poštovani korisniče,

pre nego što postignemo dogovor o kupovini i zaključimo ugovor o kupoprodaji na daljinu dužni smo da Vam u skladu sa članom 12 i članom 26 Zakonom o zaštiti potrošača pružimo određene informacije o načinu obavljanja delatnosti i uslovima kupovine, te Vas molimo da pre online kupovine, pažljivo pročitate ove opšte uslove poslovanja s obzirom da oni predstavljaju sastavni deo ugovora o kupoprodaji.

Za početak, da se predstavimo.

Mi smo privredno društvo MAMI BEBE DOO Beograd, MB: 21663999, PIB:112391802, sa sedištem u Beogradu – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10i/2/22, tel:+381638099399, a koje se bavi online prodajom (prodajom na daljinu) stvari namenjenih bebama i deci.

Dužni smo da Vas obavestimo o sledećem.

(u ovom tekstu izraz „potrošač“ označava isto što i „kupac“)

  1. NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE

Obaveštavamo Vas da je prilikom kupovine robe koja je izložena na sajtu www.mamibebe.rs plaćanje moguće putem platnih kartica (Visa, Master, Maestro, Dina, American express), prilikom dostave porudžbine ili prilikom naloga za uplatu u pošti ili banci, sem kada se poruči personalizovani artikal, gde se obavezujete za avansnu uplatu, pre primene same personalizacije.

Nakon potvrde porudžbine, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje o statusu porudžbine. Period obrade porudžbine je najčešće 1-4 radna dana. Za sve porudžbine kreirane petkom i vikendom, isporuku možete da očekujete u roku od 7 dana. Ukoliko Vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti da Vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka.

Za isporuke vrednosti manje od 7.000 RSD imate obavezu da na ime troškova isporuke platite iznos od 350 RSD sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 7.000 RSD isporuka je besplatna. Ukoliko porudžbinu plaćate platnim ili gift karticama tokom kupovine u našoj online prodavnici u vrednost porudžbine će biti uračunat i trošak isporuke tako da nemate plaćanja ka kurirskoj službi prilikom dostave.

Naše privredno društvo sarađuje sa sa kurirskom službom POST EXPRESS, koja isporuke dostavlja na adresu naznačenu od strane kupca za isporuku, i to radnim danima u periodu od 8-18h. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine i ugovori novi termin isporuke. Ili paket bude isporučen u Vašu lokalnu poštu, gde ćete moći da ga preuzmete u roku od 5 radnih dana od momenta isporuke. Nakon toga paket se vraća nama, a Vi ste zbog nepreuzimanja robe u obavezi da snosite troškove čuvanja i vraćanja robe.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, na broj telefona 063 8099388.

  1. SAOBRAZNOST ROBE

Saobraznost robe podrazumeva da roba koju ste poručili preko našeg sajta odgovara robi koja Vam je isporučena.

Saobraznost robe postoji ukoliko:

  1. dobijeni proizvod odgovara opisu robe koji pronađete na našem sajtu, osim u delu koji se odnosi na pakovanje proizvoda, odnosno ambalažu, jer se njen izgled može menjati u zavisnosti koja ambalaža je dostupna prilikom porudžbine prodavcu. Ambalaža izložena na sajtu je isključivo informativnog karaktera i svakako nije uračunata u iskazanu cenu proizvoda,
  2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i njenu prezentaciju na našem sajtu, osim ukoliko se, ponavljamo još jednom, ne radi o ambalaži robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

*U slučaju da naručeni artikli pretrpe oštećenja ili budu (delimično) uništeni zbog neadekvatnog transporta, obaveštavamo Vas da u tom slučaju ne postoji naša odgovornost, već odgovornost na strani poštanskog operatera u skladu sa članom 82 Zakona o poštanskim uslugama s obzirom da je on dužan da pošiljku isporuči u onom stanju u kojem ju je primio od nas, te je potrebno da svoja prava ostvarite u skladu sa navedenim članom i zakonom.

  1. REKLAMACIJE

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, odnosno roba nije saobrazna u skladu sa definicijama iz tačke 2. ovih Uslova, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate nas na mail adresu studio@mamibebe.rs, na broj telefona +381638099388 ili pošaljete reklamaciju na adresu sedišta našeg društva.

Prilikom prijave reklamacije molimo Vas da pripremite/navedete sledeće podatke:

– broj Vašeg računa-otpremnice,

– šifru artikla i veličinu koju želite da reklamirate,

– opis reklamacije.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvaćena je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, ali nećemo pirstupiti rešavanju reklamacije sve dok ne budemo dobili potvrdu od Vas da ste saglasni sa predloženim načinom rešavanja reklamacije. Ukoliko se ne izjasnite u roku od 3 dana od prijema obaveštenja smatraće se da niste saglasni sa predloženi načinom rešavanja reklamacije.

  1. VANSUDSKO REŠAVANJE SPORA

Prodavac upoznaje Kupca da se bilo koji eventualni spor između njih može rešiti vansudskim putem, i od 19. marta 2022. godine pred posebnim telom za rešavanje ove vrste sporova. Pravo na pokretanje ovakvog reševanja sporova ima kupac koji se prethodno obratio prigovorom ili reklamacijom Prodavcu.

  1. ODUSTANAK OD UGOVORA

Zakon o zaštiti potrošača, za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat, bez navođenja posebnog razloga.

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se prodavac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Ali prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio prodavac. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je primio naručenu robu kupac više ne može odustati od ugovora.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

* Izuzetak od mogućnosti zamene i povraćaja robe je personalizovani artikal, gde je kupac prilikom kreiranja same porudžbine izabrao na koji način želi da prodavac personalizuje robu, a što je u skladu sa članom 36 stav 1. tačka 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Ugovor o kupoprodaji između prodavca i kupca se smatra zaključenim kad prodavac kupcu potvrdi prijem porudžbine. Ugovor predstavlja izvršena porudžbenica i potvrda o prijemu porudžbenice dok ovi Opšti uslovi poslovanja takođe predstavljaju sastavni deo ugovora.

  1. OSTALE NAPOMENE

Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.mamibebe.rs.

Fotografije priložene na sajtu www.mamibebe.rs isključivo su informativnog karaktera i mogu se razlikovati usled promena artikla od strane proizvođača, kao i od strane Prodavca usled unapred poručene personalizacije datog artikla.

Saglašavanjem sa ovim Opštim uslovima poslovanja kupac se slaže sa uslovima prodaje gde prodavac ne odgovara u slučaju oštećenja paketa prilikom dostave od strane kurirske službe.

U slučaju prijema robe potrošač ustanovi da porudžbina nije odgovarajuća u pogledu veličine ili jer mu je poslat artikal koji nije naručio, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana, na način kako je to definisano ovde.

Procedura za zamenu istog artikla

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

• Broj Vašeg računa-otpremnice

• Šifru artikla i veličinu koju želite da zamenite

Procedura za zamenu artikla za drugi

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

• Broj Vašeg računa-otpremnice

• Šifru artikla i veličinu koju želite da zamenite

• Šifru artikla i veličinu za koju želite da zamenite

Nakon toga, vrši se fizička provera da li je dostupan željeni artikal nakon čega dobijate instrukcije na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene artikla za drugi.

Takođe, možete nas kontaktirati na broj telefona +381638099388.

Troškovi: Direktne troškove zamene robe snosi kupac, izuzev u slučajevima kada kupac od prodavca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

Obrazac za zamenu artikla možete preuzeti ovde.

Obrazac o odustanku od  ugovora možete preuzeti ovde.

Ugovor o prodaji na daljinu možete preuzeti ovde.

X